browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regler

Regler för reptilmässan i Kungälv den 28 oktober 2017

In English

Försäljning får endast ske i försäljningssalen.
Pälsdjur eller fåglar är inte tillåtna i lokalen.
Endast fångenskapsuppfödda djur och djur som inte visar kliniska tecken på sjukdom får visas i mässlokalerna.

Säljare är skyldig att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. Av informationen ska det också framgå huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 (se nedan). Nödvändig dokumentation ska finnas tillgänglig på mässan och överlämnas till köparen. 

Vid försäljning är säljaren skyldig att lämna ett underskrivet överlåtelsedokument med följande uppgifter:
vetenskapligt namn, djurets födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse samt uppfödarens, säljarens och köparens namn och adress. Om uppfödarens namn inte kan uppges ska detta motiveras. Djuren bör i största möjliga mån vara könsbestämda för att undvika hantering under mässan. (Mallar finns längre ned på den här sidan.)

Djur som är uppenbart stressade ska tas bort från utställningsbordet och placeras på så sätt att de inte störs av t.ex. besökartrafiken. Detsamma gäller för sålda djur fram till att den nya ägaren lämnar mässan, dvs. det är inte tillåtet att bära runt på köpta djur under mässan. Det kommer dock gå att lämna in köpta djur till mässarangörerna tills mässan är över. Att stressa djuren i förevisningssyfte, t.ex. genom att skaka eller knacka på förvaringsbehållaren, är förbjudet.

Djuren skall vara förpackade så att de inte under några som helst omständigheter kan rymma ur behållaren/na.
Behållaren ska märkas med djurets vetenskapliga namn.

Djuren ska transporteras och säljas i samma behållare utom i undantagsfall, t.ex då de måste packas om för att uppfylla kraven i Djurskyddsmyndighetens regler och allmänna råd om transport av levande djur (DFS 2004:10, saknumer L5).

Reptiler och amfibier ska hållas en och en.

Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida eller taket.
Förvaringsbehållaren ska minst ha ett innermått motsvarande 150 cm3 (1,5 dl). (Räkna bredden gånger djupet gånger höjden i centimeter.)

Behållarens kortaste sida ska åtminstone motsvara 1,5 ggr kroppslängden för ödlor och amfibier (nos –kloak), 0,3 ggr totallängden för ormar (nos – svanspets), och 2 ggr skallängden för sköldpaddor (ryggsköld). Djuren ska dock kunna vända utan problem samt vila i normal kroppsställning. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.

Förvaringsbehållaren ska innehålla trygghetsskapande inredning som möjliggör transport samt artanpassad vila och bottenmaterial anpassat till arten i fråga.

Rengöring av förvaringsbehållaren ska ske vid behov för att upprätthålla god hygien.

Luftfuktighet och temperatur i behållaren ska vara anpassad till artens behov. Vid varje försäljningsstånd med arter vars temperaturbehov avviker från omgivningstemperaturen ska det finnas utrustning för mätning av temperatur.

Vid försäljning av djurarter med särskilda krav på luftfuktighet ska finnas utrustning för mätning av luftfuktighet.

Halvakvatiska arter ska hållas på fuktigt substrat.

Helakvatiska arter ska hållas i vatten.

Arter som behöver ha tillgång till vatten och/eller mat under mässan ska ha tillgång till rent dricksvatten och/eller mat.


Giftormar är inte tillåtna på mässan
Övriga giftiga djur; spindlar, skorpioner, pilgiftgrodor, etc får inte säljas till personer under 18 år.

För andra djurgrupper än reptiler och amfibier ska samtliga relevanta bestämmelserna i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, saknumer L80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby vara uppfyllda.

Personer som ej följer reglerna kommer att ombes att lämna mässan.

 

Aktuell lagstiftning


Artskyddsförordningen
Cites – information finns på Jordbruksverkets sida om CITES
Importregler – se Jordbruksverkets sida om införsel av herptiler
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. (L80)
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

Mallar för försäljningsdokument

Dessa mallar är förslag på hur dokumenten kan se ut. Har ni redan dokument som uppfyller kraven i reglerna ovan så får ni givetvis använda dem.
Har ni inte det så är de här mallarna en enkel lösning. Skriv ut så många ni behöver och fyll i.

Överlåtelsedokument
Mallfaktablad för groddjur
Mallfaktablad för ödla
Mallfaktablad för orm
Mallfaktablad för sköldpadda


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>